Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

193 Геодезія та землеустрій


Освітньо-професійна програма: Геодезія та землеустрій

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Шифр та назва спеціальності: 193 Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр  з геодезії та землеустрою

Геодезія та землеустрій – спеціальність, що передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем і технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель.

Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять фахівцю самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення теоретичної, практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань в галузі земельних відносин, здатності до самостійної виробничої діяльності в установах і підприємствах землевпорядного та геодезичного профілю.

Акцентується увага на глибоких знаннях в області землеустрою та кадастру, а також здатності їх застосування для територіального формування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх облік, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів. Програма орієнтована на проведення досліджень з актуальних проблем геодезії та землеустрою.

Програма розвиває перспективні напрями розробки проектів і програм в галузі територіального планування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх обліку, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів тощо.

Випускники спеціальності можуть працювати у:

 • відділах та управліннях Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • бюро технічної інвентаризації;
 • землевпорядниками сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств та агрофірм;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи.

Які основні напрями виробничої діяльності випускників?

 • проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
 • ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
 • реєстрація об’єктів нерухомості, прав на об’єкти нерухомості та їх облік;
 • планування розвитку населених пунктів, земельно-кадастрова інвентаризація та зонування їх території;
 • пошукова, проектна, консультативна, організаційна діяльність з проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру;
 • здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
 • організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень;
 • здійснення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 • правове регулювання земельних відносин.

Термін навчання: 

 • на основі базової загальної середньої освіти –  3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник  – 1 рік 10 місяців;

Ліцензований обсяг прийому :  40 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники складають  вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

 • вступний іспит з Української мови (тести);
 • вступний іспит з Математики або Історії України (на вибір вступника).

– для вступників на основі повної  загальної середньої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Математики або Фізики або Історії  України (на вибір вступника).

– для вступників на основі ОКР кваліфікований робітник  (споріднені спеціальності)

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • фахове випробування.

Детально ознайомитись із програмою:

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111