Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Навчально-виробнича практика


Майстер  народжується в праці 

Возняк Ігор Мирославович
завідувач навчально–виробничої практик

В основу підготовки майбутніх фахівців  покладено практичну направленість навчального процесу. Це одна з визначальних складових набуття студентами навичок практичної діяльності і майбутнього працевлаштування.

Практичне навчання студентів проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994р. № 351).

 Метою практичного навчання є оволодіння студентами формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них, на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових виробничих умовах; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Практичне навчання у коледжі проводиться за такими основними методами: усна розповідь, бесіда, демонстрація, самостійно організоване спостереження, практичний показ, вправи, ділові ігри, самостійне виконання виробничих завдань, перевірка результатів практики, умінь і навичок.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ® бакалавра.

Головною метою даного навчання, як для керівників практик, майстрів виробничого навчання, так і для студентів, повинні бути наступні чинники:

     –      оволодіння сучасними методами і формами організації праці;

     –     формування професійних вмінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень;

     –     вибір та реалізація найбільш ефективних та якісно можливих професійних рішень;

     –     постійне оновлення своїх знань та творче застосування їх у практичній діяльності.

Схемою проходження практики студентами енергоколеджу є інтеграція навчання з виробництвом. Суть інтегративної  технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти, паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності, отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять-екскурсій і під час проходження виробничих та переддипломних практик ознайомлюються зі специфікою роботи  підприємств й організацій різних форм власності згідно з обраною професією.

За період проходження практики у студентів суттєво підвищується рівень виробничого виховання, вони більш ґрунтовно засвоюють нові наукові погляди на організацію виробничих процесів, високо  цінують думку і професійну майстерність старшого покоління. Такі якості дозволяють швидше адаптуватись на робочому місці після закінчення коледжу.

Отже, основне завдання закладу освіти – підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві. Підготовка до праці включає в себе, з однієї сторони, озброєння основами знань, необхідними у роботі, з іншої формування професійних умінь і навичок.

Упродовж навчання у коледжі згідно навчального плану проводяться такі види практик:

     –     навчальна практика для одержання робітничої професії;

     –     навчальна слюсарно-механічна;

     –     виробнича-технологічна;

     –     переддипломна;

Після завершення курсу навчання усі навчальні групи здають іспит.

 Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на таких базових підприємствах:

     –     ВАТ «Західенерго», ДТЕК «Бурштинська ТЕС, «Галременерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго”, Корпорація «Прикарпатська фінансова група», «Приват Банк», Комунальне підприємство «Житловик», Івано-Франківськ «Теплокомуненерго».

Слюсарно- механічна майстерня

Виконуються наступні практичні роботи:

–         розмічання, рубання металу, правлення і гнуття, різання металу, обпилювання, свердління, нарізування різьби, комплексні слюсарні роботи, ознайомлення з металоріжучими станками.

 Навчальна практика по набуттю робітничої професії

Електромонтажна майстерня

«Електрослюсар з ремонту електрообладнання електростанцій та енергосистем»

У даній майстерні виконуються наступні види робіт:

– електромонтажні роботи, ремонт кабелів і елементів повітряних ліній електропередач, ремонт електричних апаратів напругою до 1 кВ, ремонт електричних машин.

Тепломонтажна майстерня

«Слюсар з обслуговування теплоенергетичного устаткування електростанцій»

У даній майстерні виконуються наступні види робіт:

– такелажні роботи, монтаж фланцевих з’єднань, ревізія і ремонт арматури, монтаж підшипників, зварювальні роботи, ревізія і монтаж насосів, монтаж і ремонт теплообмінних апаратів, слюсарні роботи при монтажі турбіни.

Майстерня автоматизації

«Слюсар з контрольно – вимірювальних приладів та автоматики»

Проводяться наступні види практики:

  – електровимірювальна, електромонтажна, практика по обслуговуванню  засобів вимірювання і автоматизації.

Адміністрація коледжу постійно тримає зв’язок з підприємствами, на яких працюють випускники, з метою розширення баз практики та обміну досвідом з питань впровадження інноваційних технологій в систему навчання.

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 08:00-17:00
Субота та неділя вихідні

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111