Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Навчально-виробнича практика


Майстер  народжується в праці 

Возняк Ігор Мирославович
завідувач навчально–виробничої практик

В основу підготовки майбутніх фахівців  покладено практичну направленість навчального процесу. Це одна з визначальних складових набуття студентами навичок практичної діяльності і майбутнього працевлаштування.

Практичне навчання студентів проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994р. № 351).

 Метою практичного навчання є оволодіння студентами формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них, на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових виробничих умовах; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Практичне навчання у коледжі проводиться за такими основними методами: усна розповідь, бесіда, демонстрація, самостійно організоване спостереження, практичний показ, вправи, ділові ігри, самостійне виконання виробничих завдань, перевірка результатів практики, умінь і навичок.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час одержання достатнього обсягу практичних знань та вмінь, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ® бакалавра.

Головною метою даного навчання, як для керівників практик, майстрів виробничого навчання, так і для студентів, повинні бути наступні чинники:

     –      оволодіння сучасними методами і формами організації праці;

     –     формування професійних вмінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень;

     –     вибір та реалізація найбільш ефективних та якісно можливих професійних рішень;

     –     постійне оновлення своїх знань та творче застосування їх у практичній діяльності.

Схемою проходження практики студентами енергоколеджу є інтеграція навчання з виробництвом. Суть інтегративної  технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти, паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності, отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять-екскурсій і під час проходження виробничих та переддипломних практик ознайомлюються зі специфікою роботи  підприємств й організацій різних форм власності згідно з обраною професією.

За період проходження практики у студентів суттєво підвищується рівень виробничого виховання, вони більш ґрунтовно засвоюють нові наукові погляди на організацію виробничих процесів, високо  цінують думку і професійну майстерність старшого покоління. Такі якості дозволяють швидше адаптуватись на робочому місці після закінчення коледжу.

Отже, основне завдання закладу освіти – підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві. Підготовка до праці включає в себе, з однієї сторони, озброєння основами знань, необхідними у роботі, з іншої формування професійних умінь і навичок.

Упродовж навчання у коледжі згідно навчального плану проводяться такі види практик:

     –     навчальна практика для одержання робітничої професії;

     –     навчальна слюсарно-механічна;

     –     виробнича-технологічна;

     –     переддипломна;

Після завершення курсу навчання усі навчальні групи здають іспит.

 Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на таких базових підприємствах:

     –     ВАТ «Західенерго», ДТЕК «Бурштинська ТЕС, «Галременерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго”, Корпорація «Прикарпатська фінансова група», «Приват Банк», Комунальне підприємство «Житловик», Івано-Франківськ «Теплокомуненерго».

Слюсарно- механічна майстерня

Виконуються наступні практичні роботи:

–         розмічання, рубання металу, правлення і гнуття, різання металу, обпилювання, свердління, нарізування різьби, комплексні слюсарні роботи, ознайомлення з металоріжучими станками.

 Навчальна практика по набуттю робітничої професії

Електромонтажна майстерня

«Електрослюсар з ремонту електрообладнання електростанцій та енергосистем»

У даній майстерні виконуються наступні види робіт:

– електромонтажні роботи, ремонт кабелів і елементів повітряних ліній електропередач, ремонт електричних апаратів напругою до 1 кВ, ремонт електричних машин.

Тепломонтажна майстерня

«Слюсар з обслуговування теплоенергетичного устаткування електростанцій»

У даній майстерні виконуються наступні види робіт:

– такелажні роботи, монтаж фланцевих з’єднань, ревізія і ремонт арматури, монтаж підшипників, зварювальні роботи, ревізія і монтаж насосів, монтаж і ремонт теплообмінних апаратів, слюсарні роботи при монтажі турбіни.

Майстерня автоматизації

«Слюсар з контрольно – вимірювальних приладів та автоматики»

Проводяться наступні види практики:

  – електровимірювальна, електромонтажна, практика по обслуговуванню  засобів вимірювання і автоматизації.

Адміністрація коледжу постійно тримає зв’язок з підприємствами, на яких працюють випускники, з метою розширення баз практики та обміну досвідом з питань впровадження інноваційних технологій в систему навчання.

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111