Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Бібліотека


« …В центрі уваги хай буде вічний трудівник – Бібліотекар.  Хай навколо нього  обертається Бібліотечна планета», –

Іван Дзюба 

          Бібліотека –  структурний підрозділ закладу освіти, який сприяє інформаційному забезпеченню освітнього процесу, залучення здобувачів освіти до відродження кращих надбань, традицій, звичаїв, розвитку самосвідомості та шанобливого ставлення до книги.

            Рівень і якість навчання у коледжі  певною мірою визначаються станом бібліотеки, її  забезпеченням.

            Процес підготовки майбутніх спеціалістів включає не тільки засвоєння відповідного  обсягу науково-технічної інформації, а й формування його  всебічного розвитку. Нові інформаційні технології впевнено і міцно входять в наше повсякденне життя. Сучасна людина – від студента до науковця – не  мислить  себе   без використання  в  своїй роботі  та  житті  різно-манітних джерел інфор-мації.    Чи то традиційні чи новітні – вони збагачують     людину, дають їй  можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь у суспільному,  політичному житті, навчають самостійно  приймати рішення і сприяти культурному розвитку .  

          Бібліотека забезпечує навчальний процес, в основному, літературою  з фахових  технічних і економічних дисциплін, навчальною,  художньою, літературою з мистецтва та інших галузей, періодичними виданнями.

            Послугами бібліотеки  та інформаційного центру користуються студенти денного та заочного відділень,  викладачі, науковці, випускники коледжу, які підвищують свій подальший фаховий рівень в інших вишах, обслуговуючий персонал коледжу.

           Новостворений  інформаційний центр  дає  можливість прискорювати процес отримання і опрацювання необхідної інформації,   друкування, сканування, естетичне оформлення бібліотечної документації.    

В бібліотеці створено всі умови для навчальної , самостійної роботи студентів. Для покращення роботи з читачами, якісного обслуговування, уміння  орієнтуватися в системі бібліографічної інформації проводяться індивідуальні бесіди по вивченню їхніх потреб, інтересів, а також уміння правильного підбору літератури для написання рефератів, курсових, дипломних робіт.   

      Бібліотечні працівники надають методичну і практичну допомогу керівникам груп, кураторам,  студентам у проведенні  виховних заходів, конференцій, організації тематичних виставок.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу

Рівень інформаційного забезпечення в коледжі створюють бібліотека, інформаційний центр та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Бібліотека ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» площею 126,6м2 складається з абонементу, читальної зали та книгосховища.

Для користувачів електронними книгами в інформаційному залі коледжу на 95 посадкових місць встановлено 8 сучасних комп’ютерів з вільним доступом до мережі Інтернет. На даний час книжковий фонд бібліотеки становить 37798 примірників. Серед них 4636 – художньої літератури, у тому числі 2420 – української та 2216 – зарубіжної.

 На задоволення потреб користувачів у навчальній, художній та фаховій періодичній літературі із загальноосвітніх предметів, в коледжі створено електронну бібліотеку та надано можливість вільного доступу до неї через офіційний сайт.

В усіх навчальних корпусах коледжу, бібліотеці та гуртожитку встановлено WI-FI роутери. Учасники освітнього процесу мають можливість безлімітного доступу до мережі Інтернет з будь якого комп’ютера коледжу, що в умовах дистанційного навчання є надзвичайно актуально.

Питання ефективності роботи бібліотеки та забезпечення підручниками, навчально-методичною та довідковою літературою періодично заслуховуються на засіданнях адміністративної ради, оперативних нарадах.

Нині бібліотека   вирішує завдання  інформаційного забезпечення освітнього процесу,  підвищення професійного  рівня викладачів та студентів.

Працівники бібліотеки намагаються створити для цього комфортні та сприятливі умови.

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111