Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Нормативно-правові документи
НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ

Вид документуЗасновникДатаПосилання на джерело
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівниківПостанова КМУвід 21 серпня 2019 р. № 800https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#top
Про затвердження Зміни до національного класифікатора ДК 009:2010Наказ Мінекономікивід 24 лютого 2020 р. № 306https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306915-20#Text
Про внесення змін до ПКМУ від 28 грудня 2016 р. №1045 – питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) ВНЗПостанова КМУвід 26 лютого 2020 р. № 147https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147-2020-%D0%BF#n9
Про внесення змін до ПКМУ від 17 липня 2015 р. №506 – надання статусу курсанта окремим здобувачам у невійськових закладах освітиПостанова КМУвід 26 лютого 2020 р. № 199https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/506-2015-%D0%BF#Text
Про внесення змін до ПКМУ від 5 квітня 1999 р. № 541 – пільговий проїзд студентів (курсантам невійськових) ЗФПОПостанова КМУвід 27 травня 2020 р. № 419https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2020-%D0%BF#Text
Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг ЗФПОПостанова КМУвід 19 серпня 2020 р. № 736https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2020-%D0%BF#Text
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері ФПО з професій, для яких запроваджено додаткове регулюванняПостанова КМУвід 2 вересня 2020 р. № 765https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2020-%D0%BF#Text
Про затвердження Положення про фаховий мистецький коледжПостанова КМУвід 9 вересня 2020 р. № 807https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2020-%D0%BF#Text
Про внесення змін до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів ПЗСО і педагогічних працівниківПостанова КМУвід 13 жовтня 2020 р. № 957https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2020-%D0%BF#Text
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 – порядок забезпечення стипендіями осіб, які навчаються в ЗФПОПостанова КМУвід 21 жовтня 2020 р. № 980https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2020-%D0%BF#n9
Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освітиПостанова КМУвід 16 грудня 2020 р. № 1259https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1259-2020-%D0%BF#n12
Про затвердження плану заходів з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (ЗФПВО) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. КиєваРозпорядження КМУвід 3 лютого 2021 р. № 89https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/89-2021-%D1%80#Text  
Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» – Типове положення про конкурсний відбір та Типовий контракт з керівникомНаказ МОНвід 23 лютого 2021 р. № 251https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0479-21#Text
Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих регіонів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткненняНаказ МОНвід 01 березня 2021 р. № 271https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0486-22#Text
Про внесення змін до ПКМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 – Ліцензійні умови провадження освітньої діяльностіПостанова КМУвід 24 березня 2021 р. № 365https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освітиНаказ МОНвід 13 квітня 2021 р. № 415https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0697-21#Text
Про внесення змін до переліків, затверджених ПКМУ від 28 липня 2003 року № 1180 і від 27 серпня 2010 року № 796 (платні послуги, які можуть надаватися державними та комунальними закладами освіти…)Постанова КМУвід 14 квітня 2021 р. № 357https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-perelikiv-zatverdzhenih-postanovami-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lipnya-2003-r-1180-i-vid-27-serpnya-2010-r-796-i140421-357
Про документи про фахову передвищу освітуНаказ МОНвід 26 квітня 2021 р. № 466https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0786-21#Text
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освітиПостанова КМУвід 17 травня 2021 р. № 475https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475-2021-%D0%BF#Text
Про атестацію здобувачів ступеня ФПО та ступенів ВО на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі ЄДКІ (Перелік спеціальностей, Порядок проведення ЄДКІ)Постанова КМУвід 19 травня 2021 р. № 497https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-%D0%BF#Text
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗФПОНаказ МОНвід 18 червня 2021 р. № 686https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-norm-chasu-dlya-planuvannya-i-obliku-navchalnoyi-roboti-ta-perelikiv-vidiv-navchalnoyi-metodichnoyi-innovacijnoyi-naukovoyi-organizacijnoyi-roboti-ta-inshoyi-pedagogichnoyi-diyalnosti-pedagogichnih
Про затвердження Порядку визначення компенсації витрат членів наглядових рад ЗФПО державної та комунальної форми власностіПостанова КМУвід 23 червня 2021 р. № 644https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2021-%D0%BF#Text
Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освітиНаказ МОНвід 01 липня 2021 р. № 749https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1608-21#Text
Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)Наказ МОНвід 02 липня 2021 р. № 762https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1395-21#Text
Про затвердження Порядку переведення здобувачів ФПО, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших ЗФПО для завершення навчання за рахунок коштів відповідного бюджетуПостанова КМУвід 14 липня 2021 р. № 724https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2021-%D0%BF#Text
Про затвердження Порядку виготовлення, видачі, обліку документів про ФПО та додатків до документів про ФПОНаказ МОНвід 15 вересня 2021 р. № 988https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1487-21#Text
Про граничну вартість документів про здобуття ФПО, що виготовляються за рахунок бюджетних коштівПостанова КМУвід 11 жовтня 2021 р. № 1058https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-2021-%D0%BF#Text
Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендії – критерії призначення академічних стипендійПостанова КМУвід 2 грудня 2021 р. № 1256https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1256-2021-%D0%BF#Text
Про внесення змін до наказу МОН від 07 грудня 2018 року № 1369 – проведення ДПА здобувачів ФПОНаказ МОНвід 24 грудня 2021 р. № 1431https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-22#n2
Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освітиНаказ МОНвід 8 лютого 2022 р. № 130https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-22#Text
Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівниківНаказ МОНвід 16 лютого 2022 р. № 186https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rekomendovanogo-pereliku-vidiv-navchalnoyi-metodichnoyi-naukovoyi-ta-organizacijnoyi-roboti-dlya-naukovo-pedagogichnih-naukovih-i-pedagogichnih-pracivnikiv
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 07 серпня 2002 року № 450Наказ МОНвід 16 лютого 2022 р. № 187https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-22#Text
Деякі питання акредитації освітньо-професійних програма фахової передвищої освіти в умовах воєнного стануПостанова КМУвід 21 березня 2022 р. № 338https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2022-%D0%BF#Text
Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 роціНаказ МОНвід 20 квітня 2021 р. № 364https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0486-22#Text
Про внесення змін до Норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освітиНаказ МОНвід 24 травня 2021 р. № 472https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0714-22#Text
Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548Постанова КМУвід 02 вересня 2022 р. № 981https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2022-%D0%BF#Text
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 338Наказ МОНвід 14 жовтня 2022 р. № 1164https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1164-2022-%D0%BF#Text
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111