Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Календар вступної кампанії


КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівЗ 23 червня до 31 жовтня 2022 року
Початок прийому заяв та документів30 червня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осібо 18:00 годині 14 липня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід14 липня – 21 липня 2022 року
Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленнямне пізніше 12:00 години 26 липня 2022 року
Виконання вступниками  вимог до зарахування (подання оригіналів документів) за державним або регіональним замовленнямдо 12:00 години 28 липня 2022 року
Зарахування вступників:
– за державним або регіональним замовленнямне пізніше 18:00 години 30 липня 2022 року
– за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 03 серпня 2022 року, додаткове зарахування не пізніше 31 жовтня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти (у межах цих Правил прийому)не пізніше 08 серпня 2022 року

Друга (додаткова) сесія, прийом на навчання на денну форму за кошти фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчання
Початок прийому заяв та документів04 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документіво 18:00 годині 02 вересня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід03 вересня – 07 вересня 2022 року
Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних (юридичних) осібне пізніше 12:00 години 09 вересня 2022 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) за кошти фізичних (юридичних) осібдо 18:00 години 14 вересня 2022 року
Зарахування вступників:
– за кошти фізичних та юридичних осіб  до 18:00 години 16 вересня 2022 року  

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинаєтьсяЗ 01 липня до 31 жовтня 2022 рокуЗ 01 липня до 31 жовтня 2022 року
  Початок прийому заяв та документів  14 липня 2022 року01 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди  о 18:00 год. 05 серпня 2022 рокуо 18:00 год. 22 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста (2022 р.) або зовнішнього незалежного оцінювання (2019 – 2021 р.)о 18:00 год. 31 серпня  2022 рокуо 18:00 год. 31 серпня  2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід08 серпня – 16 серпня 2022 року23 серпня – 29 серпня
2022 року
Оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід, сертифікатів національного мультипредметного теста, ЗНО з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленнямне пізніше 12:00 год. 01 вересня 2022 рокуне пізніше 12:00 год. 01 вересня 2022 року
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного (регіонального)замовленнядо 12:00 год. 06 вересня 2022 рокудо 12:00 год. 06 вересня 2022 року
Зарахування вступників:
за державним (регіональним) замовленнямне пізніше 12:00 год.    08 вересня 2022 рокуне пізніше 12:00 год.    08 вересня 2022 року
за кошти фізичних або юридичних осібне пізніше 12:00 год.    16 вересня 2022 рокуне пізніше 12:00 год.    16 вересня 2022 року
додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осібне пізніше 30 листопада 2022 рокуне пізніше 30 листопада 2022 року
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осібне пізніше 26 вересня 2022 рокуне пізніше 26 вересня 2022 року

Друга (додаткова) сесія, прийом на навчання на денну та заочну форму за кошти фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів01 вересня 2022 року01 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документіво 18:00 год. 30 вересня  2022 рокуо 18:00 год. 30 вересня  2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід01 жовтня – 05 жовтня 2022 року01 жовтня – 05 жовтня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше 12:00 год. 07 жовтня 2022 рокуне пізніше 12:00 год. 07 жовтня 2022 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)до 18:00 год. 12 жовтня 2022 рокудо 18:00 год. 12 жовтня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осібдо 18:00 год. 13 жовтня 2022 рокудо 18:00 год. 13 жовтня 2022 року

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів18 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, співбесіду15 серпня 2022 року
Строки проведення індивідуальних усних співбесід16 серпня – 20 серпня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітниказа державним або регіональним замовленнямдо 12:00 години 22 серпня 2022 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного або регіонального замовленнядо 12:00 год. 26 серпня 2022 року
Зарахування вступників:
– за державним або регіональним замовленнямдо 18:00 години 29 серпня 2022року
– за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 31 серпня 2022 року

Друга (додаткова) сесія, прийом на навчання на денну та заочну форму за кошти фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, співбесіду09 вересня 2022 року
Строки проведення індивідуальних усних співбесід10 вересня – 13 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітниказа державним або регіональним замовленнямдо 18:00 години 14 вересня 2022 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного або регіонального замовленнядо 18:00 год. 16 вересня 2022 року
Зарахування вступників:
– за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 17 вересня 2022 року

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 2022 році

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії    Денна та заочна форми навчання  
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесідио 18:00 годині 08 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста (2022 р.), зовнішнього незалежного оцінювання (2019 – 2021 р.)о 18:00 годині 23 серпня 2022 року
  Проведення індивідуальних усних співбесід  09 серпня – 16 серпня 2022 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним (регіональним) замовленнямне пізніше 12:00 години 17 серпня 2022 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного (регіонального) замовленнядо 10:00 години 20 серпня 2022 року
Зарахування цієї категорії вступників за державним (регіональним) замовленнямне пізніше 15:00 години 22 серпня  2022 року
    Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного (регіонального) замовлення здійснюється в декілька етапів:             
Основний етап Виконання вимог Зарахування за державним (регіональним) замовленнямне пізніше 12:00 год. 17 серпня до 10:00 год. 20 серпня не пізніше 15:00 год. 22 серпня  
Завершальний етап Виконання вимог Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 12:00 год. 29 серпня до 10:00 год. 30 серпня не пізніше 15:00 год. 30 вересня  
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного (регіонального) замовленняне пізніше 18:00 год. 29 серпня  
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовленнядо 18:00 год. 02 вересня 2022 року
Зарахування вступників за державним  (регіональним) замовленнямдо 18:00 год. 05 вересня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освітине пізніше 19 вересня 2022 року

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста (2022 р.) або зовнішнього національного оцінювання (2019 – 2021 роки)о 18:00 годині 23 серпня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід для осіб з особливими освітніми потребами25 серпня – 30 серпня 2022 року
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним (регіональним) замовленнямНе пізніше 02 вересня 2022 року
Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного або регіонального замовленняо 18:00 годині 07 вересня 2022 року
Зарахування вступників:
– за державним або регіональним замовленням09 вересня 2022 року
– за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 30 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше ніж 21 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиціїне раніше 18:00 год. 07 вересня
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111