Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

144 Теплоенергетика


Освітньо-професійна програма: Теплоенергетика

Освітньо-професійна програма: Енергетичний менеджмент. Промислова і муніципальна теплоенергетика та енергоефективність

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Шифр та назва спеціальності: 144 Теплоенергетика

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр  з теплоенергетики

Технік-теплотехнік є фахівцем в галузі проектування, монтажу та наладки теплоенергетичного обладнання. Об’єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки і апарати, що забезпечують процеси нагріву або охолодження: системи   централізованого та децентралізованого теплопостачання, опалення та кондиціювання повітря, теплотехнологічні лінії і установки, нафтопереробної та хімічної промисловості, харчового виробництва, ректифікаційні і випарні установки фармацевтичних і парфумерних виробництв, промислові печі та котли, обладнання теплових і атомних електричних станцій. Діяльність фахівців з теплоенергетики направлена на такі об’єкти, як теплоенергетичне обладнання теплових, атомних електростанцій та промислових підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні установки; теплоносії та робочі тіла; системи обліку енергії та параметрів енергоносіїв; системи регулювання та автоматизації теплоенергетичних об’єктів; інженерні системи забезпечення клімату.

Теплоенергетики здатні розробляти та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології для стаціонарної (ТЕС, АЕС, мала енергетика, комунальна енергетика) та транспортної енергетики (судна морського та річкового флоту, автомобільний та залізничний транспорт), а також технології використання поновлюваних (сонячна, вітрова, біоенергетика) і вторинних енергетичних ресурсів (енергетичних відходів різних виробництв). Фахівці, які здобули кваліфікацію технік-теплотехнік спеціальності 144 «Теплоенергетика» здатні самостійно проводити проектування, аналіз ефективності та надійності, оптимізацію теплоенергетичних пристроїв та систем; застосовувати сучасні енергоефективні технології; підвищувати екологічну безпеку теплоенергетичного обладнання.

Освітньо-професійна програма “Теплоенергетика” спрямована на підготовку фахівця , який має необхідні знання та компетентності для розробки концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Внаслідок зростаючого дефіциту кадрів в енергетичному секторі, особливо при впровадженні новітніх енергетичних технологій, як глобальна, так і вітчизняна економіка потребують випускників-енергетиків з глибокими спеціальними знаннями та, одночасно, багатодисциплінарними здібностями.

Відповідно, протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію та теплоту при одночасному забезпеченні розуміння широкого спектра енерготехнологій та засвоєнні більш практичних інженерних компетенцій. Студенти вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, в тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований з вивченням широкого спектру дисциплін, тому студенти отримують необхідні знання та досвід.

Освітньо-професійна програма “Енергетичний менеджмент. Промислова і муніципальна теплоенергетика та енергоефективність” спрямована на підготовку фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у енергетичній галузі: визначати способи одержання, передачі і ефективного та екологічного використання різних видів енергії, знати засоби та технології проектування, монтажу, експлуатації, дослідження і налагодження енергетичного устаткування, проводити енергетичний аудит та визначати напрямки енергозбереження, проводити моніторинг енергоспоживання промислових підприємств та організацій, обирати енергоефективне обладнання, створювати сучасні системи енергетичного менеджменту, проводити попереднє дослідження і техніко-економічне обґрунтування та експертизу проектів з використанням сучасних методів організації і управління всіма стадіями реалізації проектів та здійснювати інноваційну професійну діяльність.

Можливості працевлаштування:

 • теплотехнік;
 • технік з експлуатації сонячних енергетичних установок, технік-енергетик;
 • технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;
 • технік санітарно-технічних систем, технік-проектувальник;
 • технік – теплотехнік;
 • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • фахівець з вентиляції, фахівець з експлуатації устаткування газових об’єктів.

Термін навчання: 

 • на основі базової загальної середньої освіти –  3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник  – 1 рік 10 місяців;

Ліцензований обсяг прийому :  80 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники складають  вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

 • вступний іспит з Української мови (тести);
 • вступний іспит з Математики або Історії України (на вибір вступника).

– для вступників на основі повної  загальної середньої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Математики або Фізики або Історії  України (на вибір вступника).

– для вступників на основі ОКР кваліфікований робітник  (споріднені спеціальності)

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • фахове випробування.

Детально ознайомитись із програмою:

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111