Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

151 Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології


Освітньо – професійна програма: АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Шифр та назва спеціальності:  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр  з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих  технологій

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів. 

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства  до банку.

Об’єктами діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації, а також керування процесами і виробництвами у різних галузях промисловості, теплоенергетики, електроенергетики та інших об’єктах автоматизації на різних рівнях керування ними та їх інтеграції в організаційно-технічні системи з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Метою освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Здобувач освіти має оволодіти методами та програмними засобами моделювання, проектування, автоматизованого керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам. Для проведення занять існують лекційні зали та спеціалізовані аудиторії. Улаштування аудиторій дозволяє використовувати мультимедійне обладнання для показу демонстраційних матеріалів, навчальних фільмів тощо. Спеціалізовані лабораторії пристосовані до проведення як лабораторних так і практичних занять. Всі лабораторії мають необхідне обладнання, діючі моделі, стенди, схеми, технічні засоби навчання, обчислювальну техніку, необхідну наочність, інструктивно-методичний і роздатковий матеріал, що забезпечує проведення занять на достатньому методичному і технічному рівні.

Навчальний процес забезпечений сучасною  комп’ютерною технікою і ліцензійним програмним забезпеченням, що є важливою умовою ефективного функціонування підготовки фахівців. Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою дозволяє проводити як аудиторні заняття, так і організувати самостійну роботу студентів з використанням відповідних програмних засобів.

Можливості працевлаштування:

 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • технік обчислювального ( інформаційно – обчислювального) центру;
 • технік – оператор електронного устаткування;
 • майстер з комплексної автоматизації і телемеханіки, з ремонту приладів та апаратури;
 • електромеханік;
 • технік-конструктор.

Термін навчання: 

 • на основі базової загальної середньої освіти –  3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник  – 1 рік 10 місяців;

Ліцензований обсяг прийому :  50 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники складають  вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

 • вступний іспит з Української мови (тести);
 • вступний іспит з Математики або Історії України (на вибір вступника).

– для вступників на основі повної  загальної середньої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Математики або Фізики або Історії  України (на вибір вступника).

– для вступників на основі ОКР кваліфікований робітник  (споріднені спеціальності: «Електромеханік з ремонту і обслуговування лічильно-обчислювальних машин», « Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів», «Оператор з обробки  інформації та програмного забезпечення», «Слюсар-електрик з ремонту   електроустаткування», «Електромонтер з ремонту та обслуговування   електроустаткування»):

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • фахове випробування.

Детально ознайомитись із програмою:

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111