Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

101 Екологія


Освітньо-професійна програма: Екологія

Галузь знань: 10 Природничі науки

Шифр та назва спеціальності101 Екологія

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр  з екології

Еколог професія сучасного та майбутнього! Слово «екологія» походить від грец. «oicos» – домівка та «logos» – наука, за Геккелем екологія – це наука про взаємовідносини живої істоти та оточуючого середовища.

Екологи – це ті фахівці, які можуть з’ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг; вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. З’ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людей на довкілля.

Професія еколога вважається модною, престижною та перспективною.

Ця професія посідає 3-е місці серед найбільш актуальних професій 21-го століття.

Перед людиною виникає проблема виживання – саме існування нашого біологічного виду ставиться під питання і йому може загрожувати доля динозаврів. Але тоді причиною зникнення видів було зовнішнє втручання, а зараз людство може загинути від невміння використовувати свою могутність!

В даний час екологічну ситуацію у світі та в Україні можна оцінювати як несприятливу. Буквально за одне минуле сторіччя перед людством виник ряд світових проблем, викликаних технічним прогресом. Тому найактуальнішим напрямком розвитку сучасної України є екологізація життєдіяльності населення і виробництва країни. Пріоритетними є нейтралізація і якомога більше зменшення обсягів викидів виробництвом у довкілля забруднюючих та отруйних речовин, забезпечення екологічної безпеки продукції споживчого ринку, здійснення заходів, передбачених національною програмою раціонального природокористування та перехід до екологічно безпечної життєдіяльності людини. В Україні, як і в інших країнах, переважна більшість виробництв сьогодні потребують забезпечення екологічного супроводження, яке містить широкий комплекс інженерно-технічних заходів, методів та способів їх реалізації. Усе це зумовлює актуальність напряму підготовки висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми, що накопичуються.

Оскільки сьогодні кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений в життя без екологічної експертизи, екологи користуються значним попитом у різних галузях народного господарства. Так, для них відкриті найбільш прибуткові та стабільні галузі – нафтохімія, геологія, будівництво та енергетика. Технік-еколог може працювати в спеціальних хіміко-аналітичних лабораторіях, проектних, виробничих і санітарно-гігієнічних інспекціях, в органах охорони природи та управлінні землекористуванням та інших організаціях, пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки, де вирішується питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

Випускники можуть працювати в таких установах:

 • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;
 • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями;
 • Науково-дослідні установи;
 • Природоохоронні організації;
 • Муніципальні структури.

Термін навчання: 

 • на основі базової загальної середньої освіти –  3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;
 • на основі ОКР кваліфікований робітник  – 1 рік 10 місяців;

Ліцензований обсяг прийому :  50 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники складають  вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

 • вступний іспит з Української мови (тести);
 • вступний іспит з Математики або Історії України (на вибір вступника).

– для вступників на основі повної  загальної середньої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Математики або Фізики або Історії  України (на вибір вступника).

– для вступників на основі ОКР кваліфікований робітник  (споріднені спеціальності)

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит з Української мови;
 • фахове випробування.

Детально ознайомитись із програмою:

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111