Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

072 Фінанси, банківська справа та страхування


Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Шифр та назва спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії. Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь, постає гостра необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів.

Метою освітньо-професійної програми  є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей для здобуття студентом  знань і навичок ведення фінансової діяльності, успішного виконання професійних обов’язків у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

 Можливості працевлаштування

Фаховий  молодший  бакалавр  з  фінансів, банківської справи та страхування  здатний виконувати такі професійні роботи та може обіймати такі первинні посади за Національним  класифікатором  України  (ДК 003:2010):

 • Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
 • Дилери  (біржові  торгівці  за  свій  рахунок)  та брокери  (посередники)  із  заставних  та  фінансових операцій
 • Страхові агенти
 • Агент страховий
 • Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
 • Інспектор  з  організації  інкасації  та  перевезення цінностей
 • Інспектор кредитний
 • Інспектор обмінного пункту 
 • Бухгалтери та касири-експерти
 • Асистент бухгалтера-експерта
 • Касир-експерт
 • Інші технічні фахівці в галузі управління
 • Інспектор-ревізор 
 • Ревізор
 • Інспектор з інвентаризації
 • Інспектори податкової служби 
 • Інспектор з контролю за цінами
 • Ревізор-інспектор податковий

Форма здобуття освіти: денна.

Термін навчання на основі:

 • базової загальної середньої освіти –  3 роки;
 • повної загальної середньої освіти –  2 роки;
 • на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник»,  «молодший спеціаліст»,  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та будь-якого ступеня вищої освіти – 2 роки;

Ліцензований обсяг прийому:  30 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники складають  вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

 • вступний іспит у формі тестів з Української мови;
 • вступний іспит у формі тестів  з Математики або Історії України (на вибір вступника).

– для вступників на основі повної  загальної середньої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит у формі тестів з Української мови (на вибір вступника);
 • сертифікат ЗНО або вступний іспит у формі тестів з Математики, або Історії  України, або Географії (на вибір вступника).

– для вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник» (споріднені спеціальності), «молодший спеціаліст»,  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», будь-якого ступеня вищої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит у формі тестів з Української мови (на вибір вступника).;
 • фахове вступне випробування у формі тестів.

Детально ознайомитись із програмою:

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111