Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

051 Економіка


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма: Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр та назва спеціальності: 051 Економіка.

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з економіки

Освітньо-професійна програма спеціальності 051 Економіка  орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на мікро- та макроекономічних рівнях. Вони повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку.

Метою освітньо-професійної програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей ведення економічної діяльності, підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Можливості працевлаштування

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 051 Економіка здатний виконувати такі професійні роботи та може обіймати такі первинні посади за Національним  класифікатором  України  (ДК 003:2010):

 • Технік з нормування праці 
 • Технік з підготовки виробництва 
 • Технік з підготовки технічної документації
 • Технік з планування 
 • Технік з праці 
 • Фахівці в галузі економіки 
 • Організатор із збуту 
 • Організатор з постачання 
 • Агенти із зайнятості й трудових контрактів
 • Помічники    керівників  підприємств,  установ  та організацій з економічних питань 
 • Помічники  керівників виробничих та інших основних підрозділів 
 • Помічники  керівників з економічних питань малих підприємств без апарату управління 
 • Лаборанти  та  техніки    в  інших  видах  економічної діяльності

Форма здобуття освіти: денна та заочна.

Термін навчання на основі:

 • базової загальної середньої освіти –  2 роки 10 місяців;
 • повної загальної середньої освіти –  1 рік 10 місяців;
 • на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник»,  «молодший спеціаліст»,  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та будь-якого ступеня вищої освіти – 1 рік 10 місяців;

Ліцензований обсяг прийому:  45 осіб.

Перелік предметів, з яких вступники складають  вступні випробування або подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань:

– для вступників на основі базової загальної середньої освіти:

 • співбесіда з Української мови;
 • співбесіда з Математики.

– для вступників на основі повної  загальної середньої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит у формі тестів з Української мови (на вибір вступника);
 • сертифікат ЗНО або вступний іспит у формі тестів з Математики, або Історії  України, або Географії (на вибір вступника).

– для вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник» (споріднені спеціальності), «молодший спеціаліст»,  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», будь-якого ступеня вищої освіти:

 • сертифікат ЗНО або вступний іспит у формі тестів з Української мови (на вибір вступника).;
 • фахове вступне випробування у формі тестів.

Детально ознайомитись із програмою:

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111