Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

144 Теплоенергетика (Б)


Освітня програмаТеплоенергетика

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Шифр та назва спеціальності:  144 Теплоенергетика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та шостий кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій (EQF LLL – Level 6; QF EHEA – First cycle; НРК – 6).

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Освітня кваліфікація:  бакалавр  з теплоенергетики

Об’єктами діяльності випускників цієї спеціальності є теплоенергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій; теплотехнічне обладнання промислових та комунальних підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні, холодильні установки; теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання енергії; теплоенергетичне обладнання об’єктів енергетики, промисловості, комунального господарства; системи забезпечення тепловою енергією та холодом; нетрадиційні (альтернативні) технології отримання енергії; системи обліку енергії, регулювання та автоматизації; засоби проектування теплоенергетичних установок і систем; енергетичний менеджмент та аудит.

Ціллю навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов та фахівців, здатних самостійно проектувати та аналізувати сучасні теплоенергетичні системи; визначати оптимальні параметри теплоенергетичних пристроїв; проводити аналіз енергоефективності та пропонувати енергоощадні заходи, які сприятимуть зменшенню використання палива і енергії та негативного впливу на оточуюче середовище.

Сфера професійної діяльності:

Інженер-теплоенергетик є фахівцем в галузі проектування, монтажу та наладки теплоенергетичного обладнання. Об’єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки і апарати, що забезпечують процеси  нагріву або охолодження: системи   централізованого та децентралізованого теплопостачання, опалення та кондиціювання повітря, теплотехнологічні лінії і установки харчового виробництва, ректифікаційні і випарні установки фармацевтичних і парфумерних виробництв, промислові печі та котли, обладнання теплових і атомних електричних станцій. Діяльність фахівців з теплоенергетики направлена на такі об’єкти, як теплоенергетичне обладнання теплових, атомних електростанцій та промислових підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні установки; теплоносії та робочі тіла; системи обліку енергії та параметрів енергоносіїв; системи регулювання та автоматизації теплоенергетичних об’єктів; інженерні системи забезпечення клімату.
  Інженери-теплоенергетики здатні розробляти та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології для стаціонарної (ТЕС, АЕС, мала енергетика, комунальна енергетика) та транспортної енергетики (судна морського та річкового флоту, автомобільний та залізничний транспорт), а також технології викори- стання поновлюваних (сонячна, вітрова, біоенергетика) і вторинних енергетичних ресурсів (енергетичних відходів різних виробництв). Фахівці спеціальності 144 «Теплоенергетика» здатні самостійно проводити проектування, аналіз ефективності та надійності, оптимізацію теплоенергетичних пристроїв та систем; застосовувати сучасні енергоефективні технології; підвищувати екологічну безпеку теплоенергетичного обладнання.

 • Об’єкти теплоенергетичної галузі (інженер-теплоенергетик, інженер-проектувальник).
 • Оператор котлів та турбін, керівник підрозділу або підприємства та ін.
 • Підприємства паливо-енергетичного комплексу.
 • Підприємства різного характеру діяльності (проектні, виробничі, сервісні, налагоджувальні, освітні, наукові та ін.).

Можливість працевлаштування:

 • Інженер-енергетик
 • Інженер-конструктор
 • Інженер
 • Інженер з ремонту
 • Інженер з організації експлуатації та ремонту
 • Інженер з підготовки виробництва
 • Інженер-дослідник
 • Інженер-технолог
 • Енергетик
 • Енергетик виробництва
 • Енергетик дільниці
 • Енергетик цеху
 • Теплотехнік
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

Форма навчання:

Денна. Заочна.

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців (зарахування на 1 курс);
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 2 роки 10 місяців (зарахування на 2 курс);
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 1 рік 10 місяців (зарахування на 3 курс).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Особа має право здобувати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за умови наявності повної загальної середньої освіти та диплому молодшого бакалавра (диплому молодшого спеціаліста підтверджений документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом II-IІІ рівня акредитації).

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111