Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології


ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

1. Щупляк Н.М. Основи електроніки і мікроелектроніки. Підручник.- Дрогобич 2014. – 443 с.

2. Матвієнко М. П. Основи електроніки. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп.– К. Видавництво Ліра-К, 2017. – 364 с.

3. Павлов С.М. Основи мікроелектроніки. – Навч. посібник.  – Вінниця  ВНТУ, 2010. – 224 с.

4. Ковальов В.О., Телюта Р.В., Плєшков С.П. Основи електроніки та мікросхемотехніки – Навч. посібник.  – Кропивницький – РВЛ ЦНТУ, 2018.

5. Колонтаєвський Ю .П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка теорія і практикум. – Навч. посібник за ред. А. Г Соскова.

6. П.П. Рожков, С.Е. Рожкова. Мікропроцесорна техніка. – Харків ХНАМГ, 2008. – 116 с.

7. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М.Основи мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник. – Вінниця.- ВНТУ, 2006. – 226 с.

8. Сенько В.І., Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. Електроніка і мікропроцесорна техніка — К.  «Агроосвіта», 2015. — 676 с.

9. Цирульник С. М. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник С. М. Цирульник, Г. Л. Лисенко. – Вінниця ВНТУ, 2010. – 201 с.

10. Колонтаєвський Ю. П.  Мікропроцесорна техніка. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків  ХНУМГ. – 2016. – 78 с.


КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ В АСК ТП

 1. О.М. Пупена, І.В. Ельперін. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навчальний посібник.- Київ. Видавництво “Ліра-К”, 2011.-522 с.

2. Тарнавський Ю.А., Кузьменко І.М. Організація комп’ютерних мереж. Підручник. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018.

3. О.М. Пупена, Д.В. Мацебула. Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології. Конспект лекцій. – К. НУХТ. – 89 с.

4. Т.А. Пьявченко. Проектирование АСУТП в SCADA-СИСТЕМЕ. Учебное пособие по техническим дисциплинам “Автоматизированные информационно-управляющие системы” Таганрог. 2007.

5. Мекетишин А.Г., Митник М.М. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Львів. “Магнолія 2006”, 2013. – 256 с.

6. Когутяк І.М. Сучасні комп’ютерні технології в автоматизації. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 279 с.

7. Глонь О.В., Дубовий В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 157 с.


Метрологія, технологія вимірювання та прилади

 1. Антоненко С.С., Колісниченко Е.В. Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів. Конспект лекцій. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 199 с.

2. М.В. Бурштинський, М.В. Хай, Б.М. Харчишин. Давачі. Навчальний посібник. Львів: ТзВО “Простір”, 2014. – 202 с.

3. Бабіченко А.К. та ін. Основи вимірювань та автоматизації технологічних процесів. Підручник – Х.: Видавництво ТОВ “С.А.М.”. 2009. – 616 с.

4. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

5. Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. Метрологія та вимірювальна техніка. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

6. Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник. – Львів, Видавниство “Бескид Біт”. 2003. -544 с.

7. Теплотехнічні вимірювання та прилади: навчальний посібник. / О. Ю. Співак. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 137 с.


Інженерна та комп’ютерна графіка

 1. Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, та ін. Інженерна комп’ютерна графіка: підручник. – Львів: Український бестселер, 2012. – 600 с.
 2. Цвіркун Л.І. Інженерна та комп’ютерна графіка. AvtoCAD: навчальний посібник: М-во освіти і науки України, НТУ “Дніпровська політехніка”. – Дніпро: НТУ “ДП”,2018. – 209 с.
 3. Климнюк В.Є. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с.
 4. Шевченко А.В. Інженерна та комп’ютерна графіка: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 174 с.
 5. В.В. Ванін. Інженерна графіка. -К. : Видавнича група BHV, 2009 -400 с.
 6. А.Ф. Головчук, О.І. Кепенко. Інженерна та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури. 2010. – 160 с.

Електротехніка і електромеханіка

 1. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка. Підручник – – К.: Каравела, 2007.- 688 с
 2. Н. П. Каргополова, А. Г. Ткачук. Електротехніка та електромеханіка. Ч. 1 «Електротехніка». Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 333 с.
 3. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. – Львів: Афіша, 2001. – 424 с.
 4. Співак В.М., Гуржий А.М. Загальна електротехніка з основами електроніки. – Київ: КПІ, 2020. – 266 с., 155 с.

Термодинаміка і теплотехніка

Гідрогазодинаміка

Технічна механіка

Електрорадіоматеріали

Основи екології

Виробничі процеси виробництва та устаткування об’єктів автоматизації

Теорія автоматичного управління та технічні засоби автоматизації

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

Автоматичні системи управління технологічних процесів

Обслуговування засобів автоматизації

Основи проектування систем автоматизації

Економіка підприємства

Монтаж засобів автоматизації

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Програмування

Нетрадиційна енергетика

Електроустаткування електростанцій

Основи комп’ютерної техніки

Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111