Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Циклова комісія економічних дисциплін


Проблемне питання,  над яким працює циклова комісія

формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом розуміння економічних законів, фінансових і соціальних тенденцій в Україні та світі; творче застосування традиційних та новітніх освітніх технологій.

Завдання циклової комісії:

  • розвивати у здобувачів освіти ґрунтовні, фундаментальні знання і навички з дисциплін професійного циклу;
  • гармонійно поєднувати професійні компетентності і загальнолюдські цінності, сучасне економічне мислення і свідомість;
  • удосконалювати професійно-методичний рівень викладання освітніх компонентів, що формують спеціальні компетентності;
  • вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід;
  • вміло застосовувати традиційні та запроваджувати інноваційні методи навчання;
  • активізовувати науково-дослідницьку роботу, що сприятиме підвищенню рівня пізнавальної активності і самостійності студентів.

Склад циклової комісії економічних дисциплін

ДЖУРА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Посада: директор коледжу.
Освіта та кваліфікація:
Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника, 1979р., спеціальність за дипломом «Історія і педагогіка», кваліфікація «Вчитель історії, суспільствознавства, методист з виховної роботи».
Диплом доктора філософських наук зі спеціальності «Філософія освіти» (26.09.2012р.).
Атестат професора кафедри соціальних комунікацій та права (25.04.2013р.).
Диплом дійсного члена Інженерної академії України (протокол №24 від 14.06.2013р.)
Державні та відомчі відзнаки:
– знак «Відмінник освіти України» (наказ №899-к від 18.12.2000р.);
– знак «Петро Могила» (наказ №489-к від 31.01.2006р.);
– медаль «За заслуги перед Прикарпаттям» (2012);
– Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України №338/16 від 22.08.2016р.);
– Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» (наказ НЦ МАНУ №122 від 29.05.2019р.).
Педагогічний стаж: 42 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Політична економія», «Основи економічної теорії».
Проблемне питання, над яким працює викладач: реалізація життєтворчих проєктів на заняттях з навчальних дисциплін:  «Основи економічної теорії», «Політична економія»  в умовах воєнного стану
Електронна адреса: dzhuraod@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет фінансових дисциплін №35, приміщення головного корпусу, 2 поверх.

БАРАБАЛЮК РУСЛАНА СТЕПАНІВНА

Посада: викладач, голова циклової комісії.
Освіта та кваліфікація:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2004р., спеціальність за дипломом «Економіка підприємства», кваліфікація «Магістр».
Педагогічний стаж: 18 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Економіка і нормування праці»,  «Управління витратами», «Гроші і кредит», «Податкова система», «Страхові послуги».
Проблемне питання, над яким працює викладач: пошук та впровадження ефективної моделі змішаного навчання для здобувачів освіти економічних спеціальностей в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: barabaliukrs@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет податкової системи, приміщення гуртожитку, 3 поверх, №37.

БОДНАР ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Тернопільський інститут народного господарства, 1993р., спеціальність за дипломом «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», кваліфікація «Економіст».
Педагогічний стаж: 21 рік.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Ціноутворення», «Фінансова статистика», «Контроль і ревізія».
Проблемне питання, над яким працює викладач: визначення та вдосконалення підходів, які забезпечують ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії студентів і викладачів у форматі змішаного навчання.
Електронна адреса: bodnarlv@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет економічного аналізу №46, приміщення головного корпусу, 3 поверх.

ДЖУРА РОКСОЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: викладач-сумісник.
Освіта та кваліфікація:
Тернопільська академія народного господарства ,1998р., спеціальність за дипломом «Фінанси і кредит», кваліфікація «Економіст».
Державні та відомчі відзнаки:
знак «Відмінник освіти України» (наказ №450-к від 23.09.2011р.);
Педагогічний стаж: 22 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Фінанси», «Фінанси підприємства».
Проблемне питання, над яким працює викладач: формування професійної компетентності студентів-фінансистів через впровадження сучасних освітніх технологій в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: dzhuraro@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет фінансових дисциплін №35, приміщення головного корпусу, 2 поверх.

ЄМБРИК МАРІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Посада: завідувач економічного відділення.
Освіта та кваліфікація:
Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет, 1985р, спеціальність за дипломом «Економіка праці», кваліфікація «Економіст».
Державні та відомчі відзнаки:
знак «Відмінник освіти України» (наказ №450-к від 23.09.2011р.);
Педагогічний стаж: 37 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Економіка енергетики».
Проблемне питання, над яким працює викладач: ефективна профорієнтаційна робота, як основа формування контингенту здобувачів фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: yembrykmy@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет фінансових дисциплін №35, приміщення головного корпусу, 2 поверх.

КОВАЛЬСЬКИЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011р., спеціальність за дипломом «Економіка підприємства», кваліфікація «Спеціаліст з економіки підприємства».
Педагогічний стаж: 8 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст першої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Бухгалтерський облік у фінансових, банківських та страхових установах», «Банківські операції», «Фінансовий ринок», «Інвестування», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Бюджетна система», «Казначейська справа».
Проблемне питання, над яким працює викладач: шляхи удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів, що здійснюється в умовах змішаної форми навчання та воєнного стану.
Електронна адреса: kovalskyita@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет бухгалтерського та фінансового обліку №22, приміщення гуртожитку, 2 поверх.

КРУГЛА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада: завідувач відділення теплоенергетики та компʼютерно-інтегрованих  технологій.
Освіта та кваліфікація:
Полтавський  інженерно- будівельний інститут, 1992р., спеціальність за дипломом «Водопостачання та каналізація», кваліфікація «Інженер-будівельник»;
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1998р., спеціальність за дипломом «Облік і аудит», кваліфікація «Бухгалтер-економіст».
Педагогічний стаж: 29 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Фінансовий облік», «Менеджмент», «Технології», «Аудит підприємницької діяльності».
Проблемне питання, над яким працює викладач: проблеми та можливості дистанційного навчання в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: kruhlanm@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет менеджменту та аудиту №21, приміщення гуртожитку, 2 поверх.

ОСТАФІЙЧУК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет, 1985р, спеціальність за дипломом «Планування промисловості», кваліфікація «Економіст».
Державні та відомчі відзнаки:
¾     знак «Відмінник освіти України» (наказ №450-к від 23.09.2011р.);
Педагогічний стаж: 37 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Планування та організація діяльності підприємства», «Фінансове планування», «Економіка підприємства».
Проблемне питання, над яким працює викладач: впровадження ефективних методів дистанційного навчання для здобуття освіти в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: ostafiichukgp@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет економіки, планування та організації виробництва №39, приміщення головного корпусу, 2 поверх.

ШАЮК ІРИНА ІВАНІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Прикарпатський університет ім. В.Стефаника,2004р., спеціальність за дипломом «Маркетинг», кваліфікація «Економіст».
Педагогічний стаж: 18 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст першої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Основи маркетингу», «Безпека життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту», «Основи управлінської діяльності», «Логістика».
Проблемне питання, над яким працює викладач: формування професійної компетентності студентів економічного напрямку через впровадження сучасних технологій навчання в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: shaiukii@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет іноземної мови №32, приміщення гуртожитку, 3 поверх.

ШУВАР МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, 1973р., спеціальність за дипломом «Економіка і організація енергетики», кваліфікація «Інженер-економіст».
Державні та відомчі відзнаки:
– знак «За відмінні успіхи в середній спеціальній освіті» Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР;
– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№110400, 2006р.);
– знак «Відмінник освіти України» (наказ №450-к від 23.09.2011р.);
– подяка Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.07.2016р.;
– Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» (наказ НЦ МАНУ №189 від 03.09.2019р.).
Педагогічний стаж: 49 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Економіка енергетики», «Статистика».
Проблемне питання, над яким працює викладач: підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед учнів професійно-технічних закладів освіти, випускних класів гімназій та ліцеїв, їх батьків в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: shuvarmm@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет економіки підприємства та статистики №41, приміщення головного корпусу, 2 поверх.
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111