Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

Циклова комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


Завдання циклової комісії:

Основним напрямком діяльності циклової комісії  є підготовка фахових молодших бакалаврів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Згідно навчального плану здійснюється підготовка фахівців, здатних  обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення.

Головна мета роботи комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання з ообслуговування та автоматизації технологічних процесів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організації самостійної роботи студентів.

Циклова комісія спрямовує свою роботу на вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї бази в навчальному процесі.

При цьому зосереджена увага на розв’язанні таких питань:

 • раціональність розміщення кабінетів і лабораторій з урахуванням їх найкращого взаємовикористання дисциплінами циклу, забезпечення в навчальних приміщеннях умов робочої  гігієни;
 • оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності з переліком типового обладнання, забезпеченість навчальних програм дидактичними засобами та відповідність технічним і естетичним вимогам;
 • наявність комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність правил техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних занять, плану роботи кабінету (лабораторії) та гуртка;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність методичного пакету для контролю за засвоєнням навчального матеріалу.

Склад циклової комісії:

ДРАБЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Посада: викладач, голова циклової комісії.
Освіта та кваліфікація:
Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1986 р.
кваліфікація – інженер з автоматизації
Педагогічний стаж: 34 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання “викладач-методист”
Дисципліни, що викладає: «Метрологія, технологія вимірювання та прилади»,  «Теорія автоматичного управління та технічні засоби автоматизації», «Монтаж засобів автоматизації», «Виробничі процеси виробництва та устаткування об’єктів автоматизації», “Основи проектування систем автоматизації”
Проблемне питання, над яким працює викладач: забезпечення якості освіти в умовах воєнного стану.
Електронна адреса: DrabchukSI@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: лаболаторія теорії автоматичного управління та технічних засобів автоматизації, приміщення лаболаторного корпусу, 4 поверх, №411.

ДАНИЛЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Державний університет “Львівська політехніка”, 1999 р.
кваліфікація – інженер з автоматизації
Педагогічний стаж: 14 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст першої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Автоматичзовані системи управління технологічними процесами”, “Комп’ютерні мережі та системи в АСК ТП”
Проблемне питання, над яким працює викладач: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення освітнього процесу.
Електронна адреса: danyliukmi@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: лаболаторія теплотехнічних вимірювань і автоматизації №308, приміщення лаболаторного корпусу , 3 поверх.

НАЗАР ЛЮДМИЛА БОГДАНІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, 1980 р.
кваліфікація – радіоінженер
Педагогічний стаж: 38 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
Дисципліни, що викладає: «Електроніка і мікросхемотехніка”, “Електрорадіоматеріали”, “Нетрадиційна енергетика”, “Електроустаткування електростанцій”, “Гідрогазодинаміка”
Проблемне питання, над яким працює викладач: комплекс методів підвищення ефективності змішаного навчання в умовах воєнного стану
Електронна адреса: NazarLB@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: лаболаторія гідрогазодинаміки №105, приміщення лаболаторного корпусу , 1 поверх.

САМЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Львівського державного університету ім. І. Франка 1991 р.
кваліфікація – математик, прикладна математика
Педагогічний стаж: 31 рік.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».
Дисципліни, що викладає: «Інформатика”
Проблемне питання, над яким працює викладач: розвиток творчого потенціалу студентів через впровадження інформаційних технологій
Електронна адреса: SamchukTV@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: лаболаторія комп’ютерної техніки №44. приміщення головного корпусу, 3 поверх.

ПЕРІВ СВІТЛАНА МАХАМБЕТІВНА

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Львівського державного університету ім. І. Франка 1993 р.
кваліфікація – математик, прикладна математика
Педагогічний стаж: 29 років.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії»,
Дисципліни, що викладає: «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління”, “Основи програмування та програмного забезпечення”, “Навчальна комп’ютерна практика”
Проблемне питання, над яким працює викладач: інтегроване навчання як дієва модель активізації інтелектуальної діяльності студентів.
Електронна адреса: PerivSM@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: лаболаторія комп’ютерної техніки №47. приміщення головного корпусу, 3 поверх.

ОСТАПЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: викладач.
Освіта та кваліфікація:
Київський політехнічний інститут, 1980 р.
кваліфікація – інженер теплоенергетик
Педагогічний стаж: 42 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії»,
Дисципліни, що викладає: «Обслуговування засобів автоматизації”
Проблемне питання, над яким працює викладач:
Електронна адреса: OtapenkoVV@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: лаболаторія обслуговування засобів автоматизації №104. приміщення лаболаторного корпусу, 1 поверх.

ВОЗНЯК ІГОР МИРОСЛАВОВИЧ

Посада: викладач, завідувач навчально-виробничої практики
Освіта та кваліфікація:
Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1982 р.
кваліфікація – інженер механік
Педагогічний стаж: 44 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії»,
Дисципліни, що викладає: «Інженерна, комп’ютерна графіка та 3D – моделювання”
Проблемне питання, над яким працює викладач:
Електронна адреса: VozniakIM@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет Інженерної та компютерної графіки №55. приміщення головного корпусу, 4 поверх.

ІВАНЦІВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

Посада: викладач
Освіта та кваліфікація:
Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1979 р.
кваліфікація – інженер механік
Педагогічний стаж: 43 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії»,
Дисципліни, що викладає: «Інженерна, комп’ютерна графіка та 3D – моделювання”
Проблемне питання, над яким працює викладач: створення відеозанять з дисципліни «Інженерна, комп’ютерна графіка та 3D – моделювання” та онлайн тестів
Електронна адреса: IvantsivSM@befk.ukr.education
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: кабінет інженерної та компютерної графіки ” №54. приміщення головного корпусу, 4 поверх..

ДАНИЛІВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Посада: майстер виробничого навчання
Освіта та кваліфікація:
Одеський інститут зв’язку ім. Попова
кваліфікація – інженер зв’язку
Педагогічний стаж: 2 роки.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання:
Дисципліни, що викладає: «Навчальна практика для одержання робітничої професії”
Проблемне питання, над яким працює викладач:
Електронна адреса:
Кабінет, аудиторія, де займається викладач: майстерня засобів автоматизації №15
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111