Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

144 Теплоенергетика (Бакалавр)


Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Professional Englishпереглянути
Філософія та соціологія / Philosophy and Sociology
Вища математика / Higher Mathematics
Технічна механіка / Technical Mechanics
Фізичне виховання / Physical Training
Гідрогазодинаміка / Hydrogas dynamics
Технічна термодинаміка / Technical thermodynamics
Тепломасообмін / Heat and mass transfer
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності Fundamentals of  Labour Protection and Life Safety
Екологічні аспекти виробництва енергії/ Environmental aspects of energy production
Основи електротехніки та електроніки / Fundamentals of electrical engineering and electronics
Паливо та обладнання для його спалення /  Fuel and equipment for its combustion
Котельні установки промислових підприємств / Boiler installations of the industrial enterprises
Економіка,організація та планування виробництва  Economics, organization and production planning
Теплові двигуни / Heat engines
ТЕС промислових підприємств / TPP of industrial enterprises
Теплотехнічні процеси та установки /  Thermal processes and installations
Основи монтажу та експлуатації теплоенергетичного обладнання / Fundamentals of installation and operation of thermal power equipment
Теплові мережі / Thermal networks
Джерела постачання та споживання теплоти / Sources of heat supply and consumption
Правове забезпечення  практичної діяльності / Legal support of practical activities
Математичні методи та моделі в теплоенергетиці / Mathematical methods and models in thermal power engineering
Історія української культури / History of Ukrainian Culture
Політологія / Politology
Теплотехнічні вимірювання / Thermal measurements
Електропостачання промислових підприємств / Power supply of industrial enterprises
Поновлювальні та вторинні джерела енергії / Renewable and secondary energy sources /
Охорона праці в галуз і/ Labour protection in the field of energy
Помпи, вентилятори, компресори / Pumps, fans, compressors
Проектування теплоенергетичних установок Design of thermal power plants
АСУ теплоенергетичними процесами / ACS thermal energy processes
Системи виробництва та розподілу енергоносіїв / Energy production and distribution systems
Основи конструювання / Fundamentals of design
Основи автоматизації / Fundamentals of automation
Курсові роботи(проекти) / Course Papers (Projects) 
Котельні установки промислових підприємств (КР) / Boiler installations of the industrial enterprises (CР)
ТЕС промислових підприємств (КП)/ TPP of industrial enterprises (CP)
Теплотехнічні процеси та установки (КП) / Thermal processes and installations (CP)
Виробнича практика / Production Training
Переддипломна практика / Pre-diploma Practical Training
Атестація здобувачів вищої освіти  /  Higher Education Applicants Certification
Українська мова (за професійним спрямуванням) Ukrainian language (Professional Ukrainian)
Фізика / Physics
Інженерна та комп’ютерна графіка / Engineering  and Computer Graphics
Хімія / Chemistry
Теоретична механіка / Theoretical mechanics
Матеріалознавство та технологія матеріалів / Materials science and technology of materials
Інформаційні технології / Information Technology
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 08:00-17:00
Субота та неділя вихідні

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111