Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

144 Теплоенергетика (Бакалавр)


Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Professional Englishпереглянути
Філософія та соціологія / Philosophy and Sociology
Вища математика / Higher Mathematics
Технічна механіка / Technical Mechanics
Фізичне виховання / Physical Training
Гідрогазодинаміка / Hydrogas dynamics
Технічна термодинаміка / Technical thermodynamics
Тепломасообмін / Heat and mass transfer
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності Fundamentals of  Labour Protection and Life Safety
Екологічні аспекти виробництва енергії/ Environmental aspects of energy production
Основи електротехніки та електроніки / Fundamentals of electrical engineering and electronics
Паливо та обладнання для його спалення /  Fuel and equipment for its combustion
Котельні установки промислових підприємств / Boiler installations of the industrial enterprises
Економіка,організація та планування виробництва  Economics, organization and production planning
Теплові двигуни / Heat engines
ТЕС промислових підприємств / TPP of industrial enterprises
Теплотехнічні процеси та установки /  Thermal processes and installations
Основи монтажу та експлуатації теплоенергетичного обладнання / Fundamentals of installation and operation of thermal power equipment
Теплові мережі / Thermal networks
Джерела постачання та споживання теплоти / Sources of heat supply and consumption
Правове забезпечення  практичної діяльності / Legal support of practical activities
Математичні методи та моделі в теплоенергетиці / Mathematical methods and models in thermal power engineering
Історія української культури / History of Ukrainian Culture
Політологія / Politology
Теплотехнічні вимірювання / Thermal measurements
Електропостачання промислових підприємств / Power supply of industrial enterprises
Поновлювальні та вторинні джерела енергії / Renewable and secondary energy sources /
Охорона праці в галуз і/ Labour protection in the field of energy
Помпи, вентилятори, компресори / Pumps, fans, compressors
Проектування теплоенергетичних установок Design of thermal power plants
АСУ теплоенергетичними процесами / ACS thermal energy processes
Системи виробництва та розподілу енергоносіїв / Energy production and distribution systems
Основи конструювання / Fundamentals of design
Основи автоматизації / Fundamentals of automation
Курсові роботи(проекти) / Course Papers (Projects) 
Котельні установки промислових підприємств (КР) / Boiler installations of the industrial enterprises (CР)
ТЕС промислових підприємств (КП)/ TPP of industrial enterprises (CP)
Теплотехнічні процеси та установки (КП) / Thermal processes and installations (CP)
Виробнича практика / Production Training
Переддипломна практика / Pre-diploma Practical Training
Атестація здобувачів вищої освіти  /  Higher Education Applicants Certification
Українська мова (за професійним спрямуванням) Ukrainian language (Professional Ukrainian)
Фізика / Physics
Інженерна та комп’ютерна графіка / Engineering  and Computer Graphics
Хімія / Chemistry
Теоретична механіка / Theoretical mechanics
Матеріалознавство та технологія матеріалів / Materials science and technology of materials
Інформаційні технології / Information Technology
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111