Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

051 Економіка (Бакалавр)


Ділова іноземна мова / Business Englishпереглянути
Історія економіки і економічної думки / History of Economics and Economic Thought
Теорія ймовірності і математична статистика / Probability Theory and Mathematical Statistics
Оптимізаційні методи і моделі / Optimization Methods and Models
Макроекономіка і мікроекономіка / Macroeconomics and Microeconomics
Економіка праці і соціально-трудові відносини / Labor Economics and Socio-Labor Relations
Економіка і організація інноваційної діяльності/ Economics and organization of innovation
Соціально-економічна безпека / Socio-economic Security
Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків / Business Decisions Justifying and Risk Assessment
Організація виробництва / Production Management
Потенціал і розвиток підприємства / Business Potential and Development
Проектний аналіз / Project Analysis
Капітал підприємства: формування і використання / Enterprise Capital: Formation and Use
Планування і контроль на підприємства / Business Planning and Control
Стратегія підприємства / Business Strategy
Державне регулювання економіки / State Regulation of Economy
Регіональний розвиток соціально-економічних систем / Regional development of Socio-Economic Systems
Економічний аналіз / Economic Analysis
Інтернет-технології в економіці / Internet Technologies in Economics
Управління витратами / Cost Management
Технологія енергетичного виробництва / Energy Production Technology
Економіка енергетики / Economics of Power Industry
Формування бізнес-моделі підприємства / Enterprise Business Development
Економетрика / Econometrics
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / Financial Activities of Economic Entities
Банківська система / Banking System
Економічне оцінювання / Economic Evaluation
Організація проектування підприємства /  Economic Evaluation /Enterprise Design Management
Економіка та організація малого бізнесу / Economics and Organization of Small Business
Дослідження операцій / Operations Research
Курсові роботи(проекти) / Course Papers (Projects) 
Економіка і організація інноваційної діяльності (КР) / Economics and organization of innovation (CP)
Організація виробництва (КП) / Production Management (СР)
Планування і контроль на підприємства (КП) / Business Planning and Control (CP)
Виробнича (техніко-економічна) практика / Production (Technical and Economic) Training
Атестація здобувачів вищої освіти  / Higher Education Applicants Certification
Українська мова (за професійним спрямуванням) / Professional Ukrainian
Історія України та української культури / History of Ukraine and Ukrainian Culture
Політична економія / Political Economy
Вища математика / Higher Mathematics
Філософія та соціологія / Philosophy and Sociology
Інформаційні системи і технології на підприємстві / Enterprise Information Systems and Technologies
Статистика / Statistics
Екологія довкілля та природокористування / Ecology of the Environment Nature Management
Національна та регіональна економіка / National and Regional  Economy
Фізичне виховання / Physical Training
Маркетинг / Marketing
Фінанси, гроші та кредит / Finance, Money and Credit
Бухгалтерський облік / Accounting
Економіка підприємства / Economics of Enterprise
Податкова система / / Tax System
Операційний менеджмент / Operational Management
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності / Fundamentals of Labor Protection and Life Safety
Міжнародні економічні відносини / International Economic Relations
Підприємницьке право / Business Law
Управління персоналом / Staff Management (HR)
Інвестування / Investment
Етика та психологія ділового спілкування / Ethics and Psychology of Business Communication
Політологія /Politology
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Субота 09:00-13:00.

Неділя вихідний

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111