Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ

051 Економіка (Бакалавр)


Ділова іноземна мова / Business Englishпереглянути
Історія економіки і економічної думки / History of Economics and Economic Thought
Теорія ймовірності і математична статистика / Probability Theory and Mathematical Statistics
Оптимізаційні методи і моделі / Optimization Methods and Models
Макроекономіка і мікроекономіка / Macroeconomics and Microeconomics
Економіка праці і соціально-трудові відносини / Labor Economics and Socio-Labor Relations
Економіка і організація інноваційної діяльності/ Economics and organization of innovation
Соціально-економічна безпека / Socio-economic Security
Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків / Business Decisions Justifying and Risk Assessment
Організація виробництва / Production Management
Потенціал і розвиток підприємства / Business Potential and Development
Проектний аналіз / Project Analysis
Капітал підприємства: формування і використання / Enterprise Capital: Formation and Use
Планування і контроль на підприємства / Business Planning and Control
Стратегія підприємства / Business Strategy
Державне регулювання економіки / State Regulation of Economy
Регіональний розвиток соціально-економічних систем / Regional development of Socio-Economic Systems
Економічний аналіз / Economic Analysis
Інтернет-технології в економіці / Internet Technologies in Economics
Управління витратами / Cost Management
Технологія енергетичного виробництва / Energy Production Technology
Економіка енергетики / Economics of Power Industry
Формування бізнес-моделі підприємства / Enterprise Business Development
Економетрика / Econometrics
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / Financial Activities of Economic Entities
Банківська система / Banking System
Економічне оцінювання / Economic Evaluation
Організація проектування підприємства /  Economic Evaluation /Enterprise Design Management
Економіка та організація малого бізнесу / Economics and Organization of Small Business
Дослідження операцій / Operations Research
Курсові роботи(проекти) / Course Papers (Projects) 
Економіка і організація інноваційної діяльності (КР) / Economics and organization of innovation (CP)
Організація виробництва (КП) / Production Management (СР)
Планування і контроль на підприємства (КП) / Business Planning and Control (CP)
Виробнича (техніко-економічна) практика / Production (Technical and Economic) Training
Атестація здобувачів вищої освіти  / Higher Education Applicants Certification
Українська мова (за професійним спрямуванням) / Professional Ukrainian
Історія України та української культури / History of Ukraine and Ukrainian Culture
Політична економія / Political Economy
Вища математика / Higher Mathematics
Філософія та соціологія / Philosophy and Sociology
Інформаційні системи і технології на підприємстві / Enterprise Information Systems and Technologies
Статистика / Statistics
Екологія довкілля та природокористування / Ecology of the Environment Nature Management
Національна та регіональна економіка / National and Regional  Economy
Фізичне виховання / Physical Training
Маркетинг / Marketing
Фінанси, гроші та кредит / Finance, Money and Credit
Бухгалтерський облік / Accounting
Економіка підприємства / Economics of Enterprise
Податкова система / / Tax System
Операційний менеджмент / Operational Management
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності / Fundamentals of Labor Protection and Life Safety
Міжнародні економічні відносини / International Economic Relations
Підприємницьке право / Business Law
Управління персоналом / Staff Management (HR)
Інвестування / Investment
Етика та психологія ділового спілкування / Ethics and Psychology of Business Communication
Політологія /Politology
Приймальна комісія ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»

Івано-Франківська обл.,
м. Бурштин, вул. Калуська, 4
Головний корпус, кабінет 17
Тел. (03438) 46-301, 45-746. Моб. 0685785595

Електронна пошта: pk.bek.ifntung@gmail.com

Графік роботи
Понеділок-п’ятниця 08:00-17:00
Субота та неділя вихідні

СКРИНЬКА ДОВІРИ
Перейти

Для отримання консультацій щодо реєстрації на підготовчі курси, умов вступу та навчання звертайтесь до представників коледжу

Урядова «Гаряча Лінія»
1545

Національна «Дитяча Гаряча Лінія»

0 800 500 225 або 116111